Fordeling Garasje

Vedlagt finnes den nye garasjefordelingen

Vi har nå fordelt de nye garasjene. 

Vi har vektlagt at det skal være korterst mulig for alle å gå til sin garasje. Men vi har også vektlagt å sørge for minst mulig trafikk i rundkjøringen, ved å prioritere beboerne rundt rundkjøringen. 

Listen leses slik:

1. kolonne viser andelsnr på boligen, mens garsjenr står i 5. kolonnen. Nr på garsjen finner dere igjen på kartene vedlagt. Men legger ved fordelingen av garasjene under. 

Garasjenr 1-16 = ligger i runkjøringen i linjeveien

Garasjenr 17-20 = er rekken med 4 som ligger visavis Linjeveien 39

Garasjenr 21-43 = Ligger langs ved Eikeliveien

Garasjenr 44-55 = Ligger i Eikeligsvingen 

Garasjenr 56-62 = Ligger øverst i Eikelisvingen.

Kart SYD   Kart NORD    Garasjefordeling  30/08

 

Vi har ikke mer om oppstart, men vil komme tilbake til det.   


Styret

Siste artikler
  • Webside legges ned
  • Oppdaterte Husordensregler
  • Avtale med Altibox
  • God jul fra Styret